Część pierwsza – bezpieczny zakup nieruchomości na rynku pierwotnym

W części pierwszej artykułu pokrótce omówione zostaną kwestie, na które warto zwrócić uwagę, celem dokonania bezpiecznego zakupu nieruchomości na rynku pierwotnym. Po pierwsze należy uważnie zbadać dokumentację dostarczaną przez dewelopera, bowiem często zdarza się sytuacja, w której podpisanie umowy zakupu nieruchomości odbywa się przed powstaniem nieruchomości. Koniecznym jest wtedy przeanalizowanie pozwolenia na budowę, zgodności planowanej nieruchomości z planem zagospodarowania przestrzennego oraz zapoznanie się z wypisem i wyrysem z rejestru gruntów. Kolejnym witalnym punktem do dokonania bezpiecznego zakupu jest szczegółowa analiza ksiąg wieczystych na okoliczność, czy nieruchomość nie posiada żadnych obciążeń (np. służebności lub hipoteki). Warto też zwrócić uwagę na rodzaj własności nieruchomości, na którym będzie powstawała inwestycja – jeżeli deweloper nie jest właścicielem, tylko użytkownikiem wieczystym, należy mieć na uwadze, iż wpłynie to na wzrost kosztów korzystania z nieruchomości. Ostatnim etapem jest sprawdzenie sytuacji materialnoprawnej samego dewelopera, celem upewnienia się, czy nie znajduje się on na skraju bankructwa.

Część druga artykułu znajduje się pod linkiem: http://bezpiecznyzakupnieruchomosci.pl/blog/cz%C4%99%C5%9B%C4%87-druga-%E2%80%93-bezpieczny-zakup-nieruchomo%C5%9Bci-na-rynku-wt%C3%B3rnym.html


Masz pytanie albo szukasz dokładniejszej odpowiedzi? Skontaktuj się z nami


Zapisz się do newslettera