Działka we Wrocławiu 4.800 m2

Korzyści: uniknięcie problemów z gruntem

Nasz klient, prowadzący działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, nabywał nieruchomość gruntową z przeznaczeniem na budowę siedziby. Sporządziliśmy kompleksowy audyt nieruchomości (due dilligence nieruchomości), złożyliśmy wniosek o decyzję o warunkach zabudowy, a także przeprowadziliśmy badanie geotechniczne gruntu.

Okazało się, że sprzedający nie posiada stosownych zgód korporacyjnych, wymaganych przez kodeks spółek handlowych, a dodatkowo grunt ma charakter nieprzepuszczalny, co powodowało, że w przyszłości woda deszczowa mogłaby podmywać fundamenty planowanego budynku.

W imieniu kupującego zobligowaliśmy sprzedającego w umowie przedwstępnej do uzyskania niezbędnych zgód korporacyjnych, a także wykonanie na jego koszt odpowiedniego systemu drenażu, który umożliwi bezpieczne użytkowanie wybudowanego w przyszłości budynku. Po realizacji tychże warunków transakcja została sfinalizowana.

Poznaj naszą ofertę