Dom w Poznaniu 340 m2

Korzyści: uniknięcie zakupu domu z wadą prawną

W imieniu klienta weryfikowaliśmy stan prawny i techniczny domu w Poznaniu. Audyt księgi wieczystej nie wskazywał na jakiekolwiek problemy, jednak sprawdzenie umowy stanowiącej podstawę nabycia nieruchomości przez sprzedających wykazał, że nieruchomość jest obciążona prawem dożywocia.

Jak się bowiem okazuje notariusze co prawda mają obowiązek przesłania informacji o zawarciu umowy dożywocia do sądu wieczysto-księgowego, ale regulacja ta weszła w życie dopiero w 1991 roku.

Powyższe powoduje, że istnieje ryzyko nabycia nieruchomości z niechcianym lokatorem, nawet wtedy, gdy nie widnieje żaden wpis w księdze wieczystej.

W wyniku naszej interwencji sprzedający najpierw zamienił prawo dożywocia na rentę, a następnie sprzedał nieruchomość naszemu klientowi bez żadnych obciążeń.

Poznaj naszą ofertę