Dom w Gdańsku 254 m2

Cena początkowa: 750.000 zł
Korzyści: 67.000

Nasz klient zainteresowany był domem w Gdańsku. Zlecił nam kompleksowy audyt nieruchomości, w ramach którego sprawdziliśmy m.in. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, sprawdziliśmy księgę wieczystą i tytuł prawny sprzedającego do nieruchomości.

W ramach audytu klient postanowił również zlecić nam audyt techniczny nabywanego domu. Okazało się, że dom ma bardzo wysokie koszty ogrzewania. Zaproponowaliśmy klientowi przeprowadzenie badania kamerą termowizyjną, które dowiodło, że część okien jest nieszczelnych. Podjęliśmy się negocjacji cenowych ze sprzedającymi, wskazując, że chcemy poznać wysokość rachunków za ogrzewanie. W trakcie rozmowy okazało się, że jest to jedna z przyczyn sprzedaży domu.

W konsekwencji naszych działań udało się obniżyć cenę domu o 75.000 zł, a klient dzięki badaniu z kamery termowizyjnej zlecił uszczelnienie problematycznych okien, co kosztowało go 8.000 zł. Rachunki za ogrzewanie spadły o ponad 40%. Klient zyskał „na czysto” 67.000 zł.

Poznaj naszą ofertę