Biurowiec w Katowicach 884 m2

Cena początkowa: 2.500.000 zł
Korzyści: 400.000 zł

Nasz klient kupował nieruchomość komercyjną w Katowicach. Poprosił nas o pomoc w zakresie określenia wartości nieruchomości, sprawdzeniu i negocjowaniu warunków umowy oraz negocjowaniu ceny.

Sporządziliśmy operat szacunkowy, z którego wynikało, że wartość nieruchomości to ok. 2.650.000 zł. Jednocześnie rozpoczęliśmy negocjowanie warunków umowy.

Okazało się, że sprzedający jest w procesie restrukturyzacji i wiele elementów umowy jest wymaganych przez wierzycieli. Korzystając z naszego doświadczenia wiedzieliśmy, że dla sprzedającego kluczowym elementem jest doprowadzenie do transakcji w określonym (narzuconym przez wierzycieli) czasie.

Z kolei dla wierzycieli istotne było to, aby środki zapłacone były bezpośrednio na ich rachunek. Zaproponowaliśmy przyśpieszenie transakcji w zamian za istotny upust cenowy, godząc się jednocześnie, że całość ceny zostanie zapłacona bezpośrednio wierzycielowi sprzedającego. Klient i sprzedający zgodzili się na cenę na poziomie 2.100.000 zł.

Poznaj naszą ofertę