Zakup zadłużonej nieruchomości a skarga pauliańska – część pierwsza

Niniejszy artykuł zacznie się od krótkiego opisu, czym jest skarga pauliańska. W dużym skrócie, jest to narzędzie prawne opisane w kodeksie cywilnym, służące do tego, by zapobiegać sytuacji, w której dłużnik sprzedaje swoją własność, celem uniknięcia spłaty swoich długów. Można w ten sposób na przykład dokonać sprzedaży nieruchomości, czego rezultatem będzie brak możliwości, aby wierzyciel mógł przeprowadzić egzekucję swoich wierzytelności z tej egzekucji. Co do zasady, wierzyciel ma 5 lat na złożenie stosownej skargi od momentu sprzedaży w tym wypadku nieruchomości. Po pozytywnym (dla wierzyciela) rozpatrzeniu skargi pauliańskiej można unieważnić umowę sprzedaży. Rozwiązanie takie jest znane od dawna, jednak z reguły dotyczyło ono kontaktów pomiędzy osobami fizycznymi, bądź pomiędzy osobami fizycznymi a firmami. Okazuje się jednak, że organy podatkowe również mogą również korzystać z tego narzędzia do egzekucji niewpłaconych podatków.

Część druga artykułu znajduje się pod adresem: http://bezpiecznyzakupnieruchomosci.pl/blog/zakup-zad%C5%82u%C5%BConej-nieruchomo%C5%9Bci-a-skarga-paulia%C5%84ska-%E2%80%93-cz%C4%99%C5%9B%C4%87-druga.html


Masz pytanie albo szukasz dokładniejszej odpowiedzi? Skontaktuj się z nami


Zapisz się do newslettera