Zakup zadłużonej nieruchomości a skarga pauliańska – część druga

Część pierwsza artykułu znajduje się pod adresem: http://bezpiecznyzakupnieruchomosci.pl/blog/zakup-zad%C5%82u%C5%BConej-nieruchomo%C5%9Bci-a-skarga-paulia%C5%84ska-%E2%80%93-cz%C4%99%C5%9B%C4%87-pierwsza.html

Rozwiązanie takie wzbudziło wiele kontrowersji, i to na tyle poważnych, że Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się z zapytaniem do Trybunału Konstytucyjnego o ocenę legalności i możliwości dochodzenia swoich roszczeń za pomocą skargi pauliańskiej przez fiskusa. Trybunał Konstytucyjny odpowiedział, iż nabywca nieruchomości powinien być świadomy dokonywanego zakupu i dochować należytej staranności przy dokonywaniu tego typu transakcji. Jaki należy wyciągnąć z tego wniosek? Przed każdym zakupem nieruchomości należy nie tylko gruntownie sprawdzić, czy nieruchomość nie jest obciążona długami, lecz także czy sprzedający nie posiada długów ani zaległości podatkowych. W innym wypadku zakup nieruchomości może zakończyć się unieważnieniem jej zakupu oraz pozostaniem z kredytem hipotecznym.


Masz pytanie albo szukasz dokładniejszej odpowiedzi? Skontaktuj się z nami


Zapisz się do newslettera