Zakup działki rolnej – część trzecia

Część druga artykułu znajduje się pod adresem: http://bezpiecznyzakupnieruchomosci.pl/blog/zakup-dzia%C5%82ki-rolnej-%E2%80%93-cz%C4%99%C5%9B%C4%87-druga.html

Wreszcie zakup działki rolnej o powierzchni powyżej 1 ha wymaga wydania pozwolenia przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, do wydania której muszą jednak zostać spełnione konkretnie określone w ustawie przesłanki. W tym wypadku sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat od dnia jej nabycia również nie będzie możliwa, chyba że wyżej wymieniony organ wyrazi na to zgodę. Powyższe ograniczenia nie dotyczą działek rolnych poniżej 1 ha, a znajdujących się na ternie miast, jeżeli w stosunku do tych gruntów została podjęta uchwała o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej, lub jej zbycie jest przeprowadzone w celu realizacji inwestycji mieszkaniowej. Nabywca takiej nieruchomości nie będzie zobowiązany do utworzenia gospodarstwa rolnego oraz nie będzie musiał odczekiwać 5 lat zanim będzie mógł taki grunt sprzedać. Nabywcę takiego będą jednak obowiązywały plany zagospodarowania przestrzennego oraz terminy na dokonanie inwestycji budowlanej na takiej działce.


Masz pytanie albo szukasz dokładniejszej odpowiedzi? Skontaktuj się z nami


Zapisz się do newslettera