Ustawa uwłaszczeniowa – czy zwiększy bezpieczeństwo zakupu nieruchomości?

Trwający obecnie w Polsce proces uwłaszczeniowy sprawia, że na rynku nieruchomości będzie istnieć coraz to mniej lokali czy działek, których właścicielem będzie Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Wydawać by się mogło, że zamiana taka nie ma wpływu na bezpieczeństwo samego zakupu nieruchomości przez potencjalnego nabywcę. Warto jednak pamiętać, iż nabywając np. mieszkanie znajdujące się na gruncie, którego właścicielem jest Skarb Państwa, należy liczyć się z opłatami za to właśnie użytkowanie. Opłaty te mogą dodatkowo zostać podniesione, co znacznie zwiększy miesięczny koszt użytkowania nieruchomości. Na rynku zdarzały się sytuacje, gdzie po kilkunastu latach stałych opłat za użytkowanie wieczyste wzrosły one nagle dwudziestokrotnie (!). Nie oznacza to oczywiście, iż w przypadku nabycia nieruchomości własnościowej nabywca będzie wolny od opłat –  w takim wypadku trzeba będzie płacić coroczny podatek od nieruchomości, którego wysokość jest określana przez ustawę, co powoduje iż ciężej jest diametralnie zmienić jego wysokość.

Podsumowując – decydując się na zakup nieruchomości należy liczyć się z dodatkowymi opłatami i podatkami, jednakże w perspektywie lat ustawa uwłaszczeniowa oraz jej skutki mogą wpłynąć na zwiększenie bezpieczeństwa zakupu nieruchomości przez nabywcę.


Masz pytanie albo szukasz dokładniejszej odpowiedzi? Skontaktuj się z nami


Zapisz się do newslettera