Umowa przedwstępna – zaliczka czy zadatek? – część druga

Do lektury części pierwszej zapraszamy pod adresem: http://bezpiecznyzakupnieruchomosci.pl/blog/umowa-przedwst%C4%99pna-%E2%80%93-zaliczka-czy-zadatek-%E2%80%93-cz%C4%99%C5%9B%C4%87-pierwsza.html

Co do zasady wpłacenie zaliczki polega na przekazaniu pieniędzy na rzecz sprzedającego, lecz jeśli do umowy nie dojdzie, powinien on tą zaliczkę zwrócić. W praktyce jednak nie zawsze się tak dzieje, zwłaszcza w sytuacji, gdy do umowy przyrzeczonej (czyli właściwej umowy kupna nieruchomości) nie doszło z winy nabywcy. Powoduje to często stresujące sytuacje oraz długie przeprawy sądowe (w takich wypadkach nieco pomaga sporządzenie umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego właśnie). Nadto forma zaliczki nie jest uregulowana prawnie w przeciwieństwie do instytucji jaką jest zadatek. Przepisy Kodeksu Cywilnego statuują, iż gdy zostanie wpłacony zadatek, a umowa przyrzeczona nie dojdzie do skutku, sprawa może się potoczyć dwojako. Jeśli do umowy nie doszło z winy nabywcy, sprzedający zatrzymuje zadatek. Jeśli jednak to właśnie sprzedawca nieruchomości doprowadzi do tego, iż nie dojdzie do transakcji, ma on obowiązek zwrócić nabywcy pieniądze w podwójnej wysokości zadatku określonego w umowie przedwstępnej. Z tego właśnie powodu dla nabywcy nieruchomości zadatek zawsze będzie bezpieczniejszą formą niż zaliczka i należy mieć to w pamięci kupując nieruchomość.


Masz pytanie albo szukasz dokładniejszej odpowiedzi? Skontaktuj się z nami


Zapisz się do newslettera