Umowa deweloperska – dlaczego zawiera się ją w formie aktu notarialnego?

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, ustawa nakłada obowiązek na dewelopera do zawierania umowy deweloperskiej w formie aktu notarialnego. Przed 2012 rokiem kwestia ta była nieuregulowana, więc ze względu na unikanie kosztów oraz brak interesu dewelopera w ochronie praw nabywcy umowy były zawierane w zwykłej formie cywilnoprawnej. Podstawowym zagrożeniem w tego typu sytuacji był brak możliwości dochodzenia przez nabywcę żądania do dokonania umowy przyrzeczonej w razie niewywiązania się przez dewelopera ze swoich zobowiązań. Taki stan rzeczy stał się nie do zaakceptowania przez ustawodawcę (i słusznie!), ponieważ prowadziło to do nadużyć ze strony deweloperów oraz pokrzywdzenia wielu nabywców.


Masz pytanie albo szukasz dokładniejszej odpowiedzi? Skontaktuj się z nami


Zapisz się do newslettera