Stan prawny nieruchomości – co to jest? – część pierwsza

Na naszym blogu często przestrzegamy czytelników, że do dokonania bezpiecznego zakupu nieruchomości niezbędne jest wnikliwe sprawdzenie jej stanu prawnego. Czym jednak jest stan prawny nieruchomości? Najogólniej można powiedzieć, iż stan prawny nieruchomości, to swego rodzaju wiązka sytuacji, okoliczności oraz stanów oplatających daną nieruchomość, a wynikających z prawa oraz wszelkiego rodzaju umów, planów, a także dokumentów. Z tego wszystkiego dla każdej nieruchomości wyłania się jej indywidualny status zawierający w sobie kwestie związane z jej własnością, prawami wynikającymi z władania tą nieruchomością, ale także z jej wszelkimi obciążeniami. Podstawowym źródłem informacji dotyczącym stanu prawnego nieruchomości jest jej księga wieczysta. W niej to bowiem zawarte są w poszczególnych działach kluczowe informacje określające jej stan prawny. I tak w dziale I-O znaleźć można informacje oznaczające nieruchomość, takie jak jej położenie, powierzchnię, czy spis pomieszczeń. W dziale I-Sp określone są prawa związane z własnością nieruchomości, to znaczy własność, udział w części wspólnej nieruchomości, określenie daty zawarcia umowy użytkowania wieczystego oraz wszelkich służebności.

Część druga artykułu znajduje się pod adresem: http://bezpiecznyzakupnieruchomosci.pl/blog/stan-prawny-nieruchomo%C5%9Bci-%E2%80%93-co-to-jest-%E2%80%93-cz%C4%99%C5%9B%C4%87-druga.html


Masz pytanie albo szukasz dokładniejszej odpowiedzi? Skontaktuj się z nami


Zapisz się do newslettera