Stan prawny nieruchomości – co to jest? – część druga

Część pierwsza artykułu znajduje się pod adresem: http://bezpiecznyzakupnieruchomosci.pl/blog/stan-prawny-nieruchomo%C5%9Bci-%E2%80%93-co-to-jest-%E2%80%93-cz%C4%99%C5%9B%C4%87-pierwsza.html

Dział II księgi wieczystej zawiera informacje o aktualnym właścicielu nieruchomości, a w dziale III wpisane są prawa osób trzecich ciążące na nieruchomości, zgłoszenia, roszczenia, a także ograniczone prawa rzeczowe obciążające nieruchomość oraz wszelkie inne ograniczenia. W końcu dział IV księgi wieczystej nieruchomości ukazuje wszystkie obciążenia hipoteczne nieruchomości. Jak widać sama księga wieczysta zawiera bardzo dużo kluczowych danych, jednakże nie określa w pełni stanu prawnego danej nieruchomości. Istnieją bowiem jeszcze wzmianki w księdze wieczystej, które zasadniczo różnią się od wpisów w księdze wieczystej, bowiem niekoniecznie muszą być one ważne i wiążące w przeciwieństwie do wpisów. Zwłaszcza dział III księgi wieczystej jest „narażony” na duża ilość tego typu wpisów, dlatego nie zawsze są one ujawniane w księdze wieczystej. Dlatego też zawsze warto w umowie kupna nieruchomości zawrzeć oświadczenie sprzedającego o braku jakichkolwiek obciążeń i obowiązków ciążących na przedmiocie transakcji.

Część trzecia artykułu znajduje się pod adresem: http://bezpiecznyzakupnieruchomosci.pl/blog/stan-prawny-nieruchomo%C5%9Bci-%E2%80%93-co-to-jest-%E2%80%93-cz%C4%99%C5%9B%C4%87-trzecia.html


Masz pytanie albo szukasz dokładniejszej odpowiedzi? Skontaktuj się z nami


Zapisz się do newslettera