Rodzaje hipotek na nieruchomości a bezpieczeństwo ich zakupu – część trzecia

Część druga artykułu znajduje się pod adresem: http://bezpiecznyzakupnieruchomosci.pl/blog/rodzaje-hipotek-na-nieruchomo%C5%9Bci-a-bezpiecze%C5%84stwo-ich-zakupu-%E2%80%93-cz%C4%99%C5%9B%C4%87-druga.html

Kolejną formą hipoteki, dalece bardziej niekorzystną dla nabywcy jest hipoteka łączna. Oznacza to bowiem, iż na dwóch nieruchomościach, np. wartych 400 000 zł oraz 600 000 zł istnieje zabezpieczenie jednego zobowiązania o wartości 1 000 000 zł. W takiej bowiem sytuacji bank nie wyrazi zgody na wykreślenie hipoteki z jednej nieruchomości, bowiem nie będzie w stanie zabezpieczyć całego zobowiązania. W takiej sytuacji należy rozpocząć procedurę wyrażenia przez bank zgody na takie wykreślenie po dokonaniu stosownej zapłaty. Nie dość więc, że „z marszu” należy spłacić część takiej wierzytelności, to sama procedura wyrażenia zgody przez bank potrafi trwać kilka miesięcy, co znacząco może utrudniać zakup nieruchomości. Jak widać istnieje wiele zagrożeń związanych z hipoteką, przed którymi nabywca może się jednak uchronić, musi być jednak świadomy ich występowania. Dlatego tak ważne dla bezpiecznego zakupu nieruchomości jest sprawdzanie oraz analiza wszelkich wpisów w księgach wieczystych nieruchomości.


Masz pytanie albo szukasz dokładniejszej odpowiedzi? Skontaktuj się z nami


Zapisz się do newslettera