Rodzaje hipotek na nieruchomości a bezpieczeństwo ich zakupu – część pierwsza

Mając w planach zakup nieruchomości, zwłaszcza na rynku wtórnym, elementarną kwestią jest sprawdzenie, czy na pożądanej przez nabywcę nieruchomości nie ciąży hipoteka. W tym celu dokonuje się sprawdzenia księgi wieczystej danej nieruchomości, a konkretnie jej działu IV. Nie wszystkie hipoteki są jednak tożsame i nie należy od razu rezygnować z zakupu, gdy takowa w księdze wieczystej widnieje. Oczywiście najlepszą sytuacją jest zakup nieruchomości w ogóle nieobciążonej hipoteką, jednakże czasami na rynku można się spotkać z sytuacją, kiedy właśnie dokonuje się (ze względu na np. cenę bądź lokalizację lokalu) zakupu nieruchomości z hipoteką. Jakie więc jej rodzaje można spotkać? Na początek warto omówić wzmiankę o hipotece w księdze wieczystej. Sama wzmianka zawarta w dziale IV księgi stanowi  tym, że na nieruchomość nałożono nową hipotekę, i wtedy kluczowym jest dokładne zbadanie sprawy. Sama wzmianka może świadczyć również o tym, że dokonano zmiany na hipotece już istniejącej.

Część druga artykułu znajduje się pod adresem: http://bezpiecznyzakupnieruchomosci.pl/blog/rodzaje-hipotek-na-nieruchomo%C5%9Bci-a-bezpiecze%C5%84stwo-ich-zakupu-%E2%80%93-cz%C4%99%C5%9B%C4%87-druga.html


Masz pytanie albo szukasz dokładniejszej odpowiedzi? Skontaktuj się z nami


Zapisz się do newslettera