Rodzaje hipotek na nieruchomości a bezpieczeństwo ich zakupu – część druga

Część pierwsza artykułu znajduje się pod adresem: http://bezpiecznyzakupnieruchomosci.pl/blog/rodzaje-hipotek-na-nieruchomo%C5%9Bci-a-bezpiecze%C5%84stwo-ich-zakupu-%E2%80%93-cz%C4%99%C5%9B%C4%87-pierwsza.html

Najbardziej rozpowszechnioną formą hipoteki ciążącej na nieruchomości są hipoteki bankowe. Po ujawnieniu takiego wpisu należy go bardzo dokładnie przeanalizować, bowiem na nieruchomości może ciążyć kilka hipotek jednocześnie. Należy więc sprawdzić, czy jest to hipoteka zabezpieczająca jedno zobowiązanie, czy kilka? Jeżeli zabezpiecza jedno, to należy ustalić, czy saldo kredytu jest niższe niż cena transakcyjna, bowiem jest to warunek sine qua non do dokonania zakupu nieruchomości. Czasem może się zdarzyć, iż dwa wpisy w księdze wieczystej „przynależą” do jednego zobowiązania wobec banku (jedno statuuje hipotekę umowną, a drugie kaucyjną – spłata jednej powoduje więc wykreślenie obu wpisów). W momencie, kiedy hipoteka zabezpiecza zobowiązanie wobec banku, sytuacja jest dość bezpieczna i klarowna, jednak hipoteka zabezpieczająca pożyczkę udzieloną przez inny podmiot (np. spółkę) nabywca powinien być bardzo ostrożny, bowiem nie będzie miał pewności, czy po spłacie zobowiązania podmiot ten wyrazi zgodę na wykreślenie hipoteki. O stosowne dokumenty zabezpieczające takie wykreślenie w przyszłości należy zadbać w pierwszej kolejności.

Część trzecia artykułu znajduje się pod adresem: http://bezpiecznyzakupnieruchomosci.pl/blog/rodzaje-hipotek-na-nieruchomo%C5%9Bci-a-bezpiecze%C5%84stwo-ich-zakupu-%E2%80%93-cz%C4%99%C5%9B%C4%87-trzecia.html


Masz pytanie albo szukasz dokładniejszej odpowiedzi? Skontaktuj się z nami


Zapisz się do newslettera