Różnice pomiędzy spółdzielnią a wspólnotą mieszkaniową – część trzecia

Część druga artykułu znajduje się pod adresem: http://bezpiecznyzakupnieruchomosci.pl/blog/r%C3%B3%C5%BCnice-pomi%C4%99dzy-sp%C3%B3%C5%82dzielni%C4%85-a-wsp%C3%B3lnot%C4%85-mieszkaniow%C4%85-%E2%80%93-cz%C4%99%C5%9B%C4%87-druga.html

 Członkowie spółdzielni mieszkaniowych mają możliwość udziału i wzięcia głosu corocznych walnych zgromadzeniach. Ze względu jednak na liczebność członków spółdzielni mieszkaniowej, pojedynczy głos ma tam bardzo małe znaczenie, także zwykły członek praktycznie nie ma wpływu na działania podejmowane przez spółdzielnię mieszkaniową. W przypadku wspólnot mieszkaniowych pojedynczy członek ma większą „moc sprawczą” w zarządzie częścią wspólną nieruchomości. Wspólnota również może wybrać swój zarząd, lub też powierzyć go wyspecjalizowanej firmie. Ostatnią kwestią, którą należy poruszyć są opłaty – we wspólnocie mieszkaniowej, gdzie opłaty pokrywają zarząd części wspólnej nieruchomości oraz wydatków z nią związanych i dostępem mediów, to ich wysokość jest najczęściej niższa niż w przypadku opłat, które należy uiszczać w spółdzielni mieszkaniowej.


Masz pytanie albo szukasz dokładniejszej odpowiedzi? Skontaktuj się z nami


Zapisz się do newslettera