Różnice pomiędzy spółdzielnią a wspólnotą mieszkaniową – część druga

Część pierwsza artykułu znajduje się pod adresem: http://bezpiecznyzakupnieruchomosci.pl/blog/r%C3%B3%C5%BCnice-pomi%C4%99dzy-sp%C3%B3%C5%82dzielni%C4%85-a-wsp%C3%B3lnot%C4%85-mieszkaniow%C4%85-%E2%80%93-cz%C4%99%C5%9B%C4%87-pierwsza.html

Z czasem jednak dopuszczono, aby z własności spółdzielni można było wyodrębniać lokale i domy, które następnie można było wykupić na własność. Nadto, spółdzielnie mieszkaniowe były celowo tworzone, w przeciwieństwie do wspólnot mieszkaniowych, które powstają z mocy prawa. Wspólnota mieszkaniowa jest tworzona przez właścicieli wszystkich lokali wyodrębnionych z danej nieruchomości, i jej celem jest zarządzanie częściami wspólnymi nieruchomości. Nie istnieje jednak obowiązek bycia członkiem wspólnoty mieszkaniowej, w przeciwieństwie do spółdzielni mieszkaniowej, gdzie członkostwo jest obligatoryjne, aby można było korzystać z lokalu. W dużym więc skrócie można powiedzieć, że spółdzielnia jest właścicielem i zarządcą nieruchomości (poza tymi wyodrębnionymi), zaś wspólnota mieszkaniowa reprezentantem własności jej członków. Istotne są również różnice w zarządzie tych dwóch instytucji. W spółdzielni mieszkaniowej główną rolę odgrywa zarząd będący jej organem obligatoryjnym, a możliwe jest także powołanie rady nadzorczej.

Część trzecia artykułu znajduje się pod adresem: http://bezpiecznyzakupnieruchomosci.pl/blog/r%C3%B3%C5%BCnice-pomi%C4%99dzy-sp%C3%B3%C5%82dzielni%C4%85-a-wsp%C3%B3lnot%C4%85-mieszkaniow%C4%85-%E2%80%93-cz%C4%99%C5%9B%C4%87-trzecia.html


Masz pytanie albo szukasz dokładniejszej odpowiedzi? Skontaktuj się z nami


Zapisz się do newslettera