Odpowiedzialność za wady części wspólnych budynku – część druga

Część pierwsza znajduje się pod adresem: http://bezpiecznyzakupnieruchomosci.pl/blog/odpowiedzialno%C5%9B%C4%87-za-wady-cz%C4%99%C5%9Bci-wsp%C3%B3lnych-budynku-%E2%80%93-cz%C4%99%C5%9B%C4%87-pierwsza.html

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, jeżeli rzecz sprzedana ma wady, kupujący może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Kupujący nie może jednak odstąpić od umowy, jeżeli sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez sprzedawcę lub naprawiana, chyba że wady są nieistotne. Prawa z tytułu rękojmi za wady budynku wygasają po upływie pięciu lat, licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana. Kupujący może dochodzić praw z tytułu rękojmi, jeżeli sprzedawca wadę zataił. W rezultacie należy podkreślić, że zasadą jest, iż prawo domagania się usunięcia wad części wspólnych budynku lub też odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy wobec dewelopera mają kupujący. Bowiem to kupujący podpisuje umowę z deweloperem i umowa ta stanowi podstawę dochodzenia wskazanych wyżej praw. Wspólnota mieszkaniowa nie może w związku z tym domagać się usunięcia wad części wspólnych budynku, ponieważ jej kompetencje ograniczają się do zarządu budynkiem. Wspólnota mieszkaniowa będzie miała prawo dochodzenia od dewelopera praw z tytułu rękojmi za wady budynku lub odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy tylko wtedy, gdy właściciele mieszkań dokonają przelewu roszczeń odszkodowawczych na wspólnotę mieszkaniową.​


Masz pytanie albo szukasz dokładniejszej odpowiedzi? Skontaktuj się z nami


Zapisz się do newslettera