Odpowiedzialność nabywcy za nieruchomość – część pierwsza

Kupno nieruchomości, zwłaszcza na rynku wtórnym wiąże się nierozerwalnie z narażeniem na wiele rodzajów zagrożeń. Jedne z nich mogą spowodować, iż nabywca straci oszczędności całego życia, inne doprowadzą do unieważnienia transakcji zakupu samej nieruchomości, a jeszcze inne spowodują masę problemów dla nabywcy, których rozwiązanie może zająć dużo czasu (bądź nie będzie w ogóle możliwe). Dlatego właśnie zawsze należy uważnie sprawdzić wszystkie aspekty kupowanej nieruchomości, bowiem po dokonaniu zakupu, poza nabytymi prawami, mogą pojawić się też obciążenia oraz odpowiedzialność za nie. Dlatego też w pierwszej kolejności należy pamiętać o sprawdzeniu księgi wieczystej nieruchomości. Wiem, że uważny Czytelnik naszego bloga słyszał tą kwestię wiele razy, ale z doświadczenia naszego zespołu wynika, że należy to powtarzać nadal. Dla nabywcy nieruchomości (zwłaszcza na rynku wtórnym) kluczowe będą zapisy zawarte w dziale III oraz IV księgi wieczystej (choć pozostałych nie należy ignorować!). Do zawartości w/w działów za chwilę przejdę, jednak najpierw zwrócę uwagę na jedną rzecz. Sprawdzając księgę wieczystą nieruchomości należy nie tylko kontrolować wpisy, które są w niej zawarte, ale również i wzmianki. Dokonanie wpisu może bowiem zająć czasami wiele miesięcy (np. gdy dokonanie wpisu uzależnione jest od decyzji sądu), dlatego dokonuje się wzmianki w konkretnym dziale księgi wieczystej celem poinformowania osób zainteresowanych, iż coś się może dziać przy danej nieruchomości.

Część druga artykułu znajduje się pod adresem: http://bezpiecznyzakupnieruchomosci.pl/blog/odpowiedzialno%C5%9B%C4%87-nabywcy-za-nieruchomo%C5%9B%C4%87-%E2%80%93-cz%C4%99%C5%9B%C4%87-druga.html


Masz pytanie albo szukasz dokładniejszej odpowiedzi? Skontaktuj się z nami


Zapisz się do newslettera