Odpowiedzialność nabywcy za nieruchomość – część druga

Część pierwsza artykułu znajduje się pod adresem: http://bezpiecznyzakupnieruchomosci.pl/blog/odpowiedzialno%C5%9B%C4%87-nabywcy-za-nieruchomo%C5%9B%C4%87-%E2%80%93-cz%C4%99%C5%9B%C4%87-pierwsza.html

 Sama wzmianka nie powie nabywcy jaki wpis jest planowany, jednak można się tego domyślić na podstawie tego, w którym dziale dana wzmianka się znajduje. I tak, w dziale III księgi wieczystej wpis może dotyczyć ograniczonych praw rzeczowych (jak użytkowanie czy służebność) lub praw obligacyjnych ( czyli np. najem bądź umowa dożywocia, a ta jest szczególnie niebezpieczna dla nabywcy nieruchomości), natomiast wzmianki w dziale IV dotyczyć będą hipoteki. Dlatego właśnie trzeba ustalić, co kryje się pod każdą wzmianką, bowiem w wypadku wpisu w księdze wszystko jest wiadome. A kupując nieruchomość z hipoteką, nabywca staje się za nią odpowiedzialny, bowiem jest ona przypisana do nieruchomości, a nie do zbywającego ją właściciela. Dokładnie to samo tyczy się praw rzeczowych i obligacyjnych z III działu księgi wieczystej – wraz ze zmianą właściciela nie wszystkie te prawa wygasną, a te które pozostaną w mocy obciążą kolejnego właściciela nieruchomości. Nie można też zapomnieć o kwestiach tego, czy nieruchomość jest własnością sprzedającego, czy podlega pod użytkowanie wieczyste, wtedy bowiem nasuwają się na nią konkretne opisane w ustawie ograniczenia związane z zagospodarowaniem terenu. Na pocieszenie jednak trzeba wspomnieć, iż nowy właściciel mieszkania nie odpowiada za zaległości czynszowe i te związane z innymi opłatami, a spowodowane przez sprzedającego. Powyższe pokazuje, iż bezpieczny zakup nieruchomości nie ogranicza się do uniknięcia oszusta, czy sprawdzenia stanu technicznego nieruchomości – to także zabezpieczenie się przed wpadnięciem w spiralę nowych obciążeń idących w parze za nowo zakupionym lokalem.


Masz pytanie albo szukasz dokładniejszej odpowiedzi? Skontaktuj się z nami


Zapisz się do newslettera