Na jakie elementy umowy deweloperskiej uważać? – część pierwsza

Kupno mieszkania bądź domu na rynku pierwotnym wiąże się ze sporym wydatkiem dla kupującego, którym nieraz są oszczędności życia, lub zaciągnięty na kilkanaście, kilkadziesiąt lat kredyt hipoteczny. Przy dokonywaniu takiego wydatku  przez kupującego w legalnie prosperującej firmie wydaje się, że wszystkie elementy umowy oraz formalności powinny przebiegać bez żadnego problemu. Jak jednak się okazuje, praktyka wskazuje na coś innego. Innego do tego stopnia, że Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zainteresował się sprawą i znalazł wiele niedozwolonych przez prawo zapisów w umowach deweloperskich. Aby ułatwić przyszłym nabywcom lokali na rynku pierwotnym UOKIK utworzył listę tych nielegalnych zapisów z możliwością wglądu w internecie. Na potrzeby tego artykułu, przytoczymy kilka z najpopularniejszych niedozwolonych zapisów. Pierwsze z nich to zapisy dotyczące waloryzacji ceny nieruchomości przez dewelopera. Może ona wynikać z różnych przyczyn, takich jak zmiana podatku VAT, dodatnia inflacja, czy zmiana metrażu lokalu stwierdzona po ukończeniu prac budowlanych. Generalnie klauzula waloryzująca zawarta w umowie może być legalna, pod jednym warunkiem – po zmianie ceny mieszkania kupujący może bez żadnych kar, opłat lub odstępnego odstąpić od umowy zakupu lokalu. Drugim przypadkiem jest umowne rozmywanie odpowiedzialności dewelopera, poprzez nieprecyzyjne określenie warunków od niej zwalniających. Najczęściej zapisy takie dotyczą terminów wykonywania robót przez dewelopera.

Część druga artykułu znajduje się pod adresem: http://bezpiecznyzakupnieruchomosci.pl/blog/na-jakie-elementy-umowy-deweloperskiej-uwa%C5%BCa%C4%87-%E2%80%93-cz%C4%99%C5%9B%C4%87-druga.html


Masz pytanie albo szukasz dokładniejszej odpowiedzi? Skontaktuj się z nami


Zapisz się do newslettera