Na jakie elementy umowy deweloperskiej uważać? – część druga

Część pierwsza artykułu znajduje się pod adresem: http://bezpiecznyzakupnieruchomosci.pl/blog/na-jakie-elementy-umowy-deweloperskiej-uwa%C5%BCa%C4%87-%E2%80%93-cz%C4%99%C5%9B%C4%87-pierwsza.html

I po trzecie – zapisy mające na celu próbę ograniczenia praw nabywcy do roszczeń, lub rezygnacji ze swoich usług. Zapisy takie taktują o tym, iż np. nabywca pomimo stwierdzenia wad nieruchomości podczas odbioru, nie może takiego mieszkania nie odebrać. Zdarzały się również takie postanowienia umowne, w których deweloper próbował niejako uwolnić się od zasad rękojmi. Oczywiście, zapisy takie nie mają racji bytu. Poza samymi klauzulami, warto również zwrócić uwagę na dostarczany przez dewelopera prospekt informacyjny. Wydanie go nabywcy lokalu jest obowiązkiem prawnym dewelopera, a treść takiego prospektu oraz jego elementy są konkretnie wymienione w ustawie. Niekiedy zdarza się jednak, iż deweloper niekoniecznie chciałby podzielić się wszystkimi informacjami dotyczącymi nieruchomości z nabywcą. Dlatego też warto zawsze po otrzymaniu prospektu porównać go sobie z wzorem załączonym do ustawy, aby upewnić się, iż wszystko jest w porządku. Na szczęście coraz rzadziej spotyka się na rynku takie praktyki, bowiem deweloperzy na przestrzeni ostatnich lat nieco zmienili swoje podejście do klientów, a dodatkowo zaczęły się pojawiać kary nakładane przez UOKIK. Niemniej jednak, aby dokonać spokojnego i bezpiecznego zakupu nieruchomości, warto zawsze mieć te kwestie na uwadze.  


Masz pytanie albo szukasz dokładniejszej odpowiedzi? Skontaktuj się z nami


Zapisz się do newslettera