Na co zwrócić uwagę przy zakupie działki? – część druga

Część pierwsza artykułu: http://bezpiecznyzakupnieruchomosci.pl/blog/na-co-zwr%C3%B3ci%C4%87-uwag%C4%99-przy-zakupie-dzia%C5%82ki-%E2%80%93-cz%C4%99%C5%9B%C4%87-pierwsza.html

 A propos fundamentów – zawsze należy sprawdzić, czy na terenie danej działki nie było w przeszłości stawu, większego oczka wodnego, czy innych akwenów (nie wspominając już o naturalnych torfowiskach) – tego typu niespodzianki, nawet gdy zostały osuszone i przysypane ziemią wiele lat temu mogą stanowić poważną przeszkodę w budowie wymarzonego domu. Sprzedającego działkę należy również wypytać o historię gruntu – jeżeli kiedyś znajdowały się na nim budynki, podziemne zbiorniki czy inne budowle lub urządzenia techniczne – warto o tym wiedzieć przed dokonaniem zakupu, celem sprawdzenia kosztów usunięcia tych elementów spod ziemi. Do rzeczy ważnych należy też sprawdzenie, czy działka nie leży w zagłębieniu terenu w danej okolicy – jeżeli tak, może okazać się, że woda z przyległych terenów spływa na działkę będącą przedmiotem zainteresowania i powoduje jej podtopienia. Kolejnym ważnym punktem jest sprawdzenie zalesienia działki i określenie sposobu ewentualnej wycinki drzew, które np. uniemożliwiałyby wybudowanie domu. Nieraz taka wycinka wymaga tzw. nasadzenia zastępczego, czyli po jej dokonaniu należy posadzić taką samą ilośc drzew, jaką się usunęło.

Część trzecia artykułu: http://bezpiecznyzakupnieruchomosci.pl/blog/na-co-zwr%C3%B3ci%C4%87-uwag%C4%99-przy-zakupie-dzia%C5%82ki-%E2%80%93-cz%C4%99%C5%9B%C4%87-trzecia.html


Masz pytanie albo szukasz dokładniejszej odpowiedzi? Skontaktuj się z nami


Zapisz się do newslettera