Kupno gruntu pod budowę nieruchomości – część pierwsza

Planując zakup gruntu pod budowę nieruchomości należy liczyć się z wieloma utrudnieniami z tym związanymi. Najwięcej z nich dotyczy przeznaczenia gruntu i tego, czy nadaje się on do wybudowania nieruchomości z prawnego punktu widzenia. Oczywistym jest, iż w tej sytuacji działki budowlane będą tymi, na które będzie się zwracało uwagę w pierwszej kolejności. Niestety w interesującej nabywcę okolicy można takiej działki nie znaleźć, lub znaleźć, jednak jej cena będzie nie do przyjęcia. W takich wypadkach warto zwrócić uwagę na działki rolne z wyznaczonymi warunkami pod zabudowę. Ich cena jest z reguły niższa niż działek budowlanych, a jeżeli wyznaczone warunki odpowiadają naszym potrzebom, to można zacząć poważnie się zastanawiać nad zakupem danej nieruchomości. Istnieją też działki typowo rolne, z którymi jest największy problem w przypadku chęci wybudowania na nich nieruchomości. O ile po wprowadzeniu tzw. „specustawy mieszkaniowej” w 2018 r. odrolnienie działek położonych na terenach miast stało się nieco łatwiejsze, o tyle na terenach wiejskich jest to praktycznie przeszkoda nie do pokonania.

Część druga artykułu znajduje się pod adresem:  http://bezpiecznyzakupnieruchomosci.pl/blog/kupno-gruntu-pod-budow%C4%99-nieruchomo%C5%9Bci-%E2%80%93-cz%C4%99%C5%9B%C4%87-druga.html


Masz pytanie albo szukasz dokładniejszej odpowiedzi? Skontaktuj się z nami


Zapisz się do newslettera