Kiedy umowa zakupu nieruchomości staje się nieważna? – część druga

Część pierwsza artykułu znajduje się pod adresem: http://bezpiecznyzakupnieruchomosci.pl/blog/kiedy-umowa-zakupu-nieruchomo%C5%9Bci-staje-si%C4%99-niewa%C5%BCna-%E2%80%93-cz%C4%99%C5%9B%C4%87-pierwsza.html

Co więc może unieważnić taką umowę? Kodeks cywilny przewiduje szereg sytuacji określonych jako wady oświadczenia woli. Wady oświadczenia woli, to takie zjawiska, które niejako istnieją podczas sporządzania umowy, a wykluczają jej ważność. Wśród nich wyszczególniamy: brak świadomości lub swobody (najczęściej dotyczy stanów oraz schorzeń psychicznych strony), pozorność oświadczenia woli (czynność dokonana jest w celu ukrycia innej czynności prawnej), błąd istotny (np. kupienie podrobionej rzeczy, gdzie przy zachowaniu środków ostrożności nabywca myślał, że to oryginał), podstęp (celowe wprowadzenie strony w błąd na dany temat przez osobę trzecią) oraz groźba (wymuszenie na kimś konkretnego oświadczenia woli). W przypadku gdy podczas zakupu nieruchomości  zaistniała którejkolwiek z tych przesłanek, należy wnieść do sądu pozew o ustalenie nieważności dokonanej czynności prawnej. Jeżeli jednak żadna z wyżej wymienionych wad nie wystąpiła przy sporządzaniu aktu notarialnego, a sam akt zawiera wszystkie obligatoryjne dla aktu notarialnego elementy (które zostały enumeratywnie wymienione w art. 92 ustawy o notariacie), wtedy nabywca może być spokojny, a jego umowa kupna nieruchomości pozostać ważna.


Masz pytanie albo szukasz dokładniejszej odpowiedzi? Skontaktuj się z nami


Zapisz się do newslettera