Ile kosztuje rezerwacja nieruchomości u dewelopera? – część pierwsza

Umowy rezerwacyjne nabywca nieruchomości może zawrzeć z deweloperem, który buduje daną inwestycję, bądź z innymi podmiotami, którymi są podmioty prowadzące w imieniu i na rachunek dewelopera sprzedaż lokali (czyli biura pośrednictwa w obrocie nieruchomościami lub kancelarie prawne obsługujące deweloperów). Na podstawie umowy rezerwacyjnej deweloper najczęściej zobowiązuje się do czasowego wyłączenia z oferty konkretnego mieszkania, w zamian za odpowiednią opłatę wnoszoną przez kupującego. Zdarzają się również umowy rezerwacyjne, obejmujące zobowiązanie dewelopera do zawarcia umowy przedwstępnej albo umowy deweloperskiej dotyczącej konkretnego mieszkania. Zdarza się jednak, że deweloperzy dokonują czasowej rezerwacji danego lokalu bez formalizowania tej czynności. Odbywa się to najczęściej w formie ustnej lub komputerowej rezerwacji. W przypadku zawarcia umowy rezerwacyjnej z deweloperem, właściwie zawsze pobierana jest jednak przez niego opłata z tytułu zawarcia tejże umowy. Może mieć ona charakter bezzwrotny, tzn. nie podlegać zwrotowi w przypadku niezawarcia kolejnej umowy (np. przedwstępnej, deweloperskiej, sprzedaży) albo podlegać zwrotowi. Kontrola przeprowadzona przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w firmach deweloperskich wykazała, że minimalna stwierdzona wysokość opłaty rezerwacyjnej zamyka się w przedziale od 300 zł do 3 000 zł.

Część druga artykułu znajduje się pod adresem: http://bezpiecznyzakupnieruchomosci.pl/blog/ile-kosztuje-rezerwacja-nieruchomo%C5%9Bci-u-dewelopera-%E2%80%93-cz%C4%99%C5%9B%C4%87-druga.html


Masz pytanie albo szukasz dokładniejszej odpowiedzi? Skontaktuj się z nami


Zapisz się do newslettera