Ile kosztuje rezerwacja nieruchomości u dewelopera? – część druga

Część pierwsza artykułu znajduje się pod adresem: http://bezpiecznyzakupnieruchomosci.pl/blog/ile-kosztuje-rezerwacja-nieruchomo%C5%9Bci-u-dewelopera-%E2%80%93-cz%C4%99%C5%9B%C4%87-pierwsza.html

Natomiast maksymalna wysokość opłaty rezerwacyjnej stwierdzona podczas kontroli deweloperów przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wynosiła najczęściej od 5 000 zł do 20 000 zł, a czasem deweloperzy określali ją procentowo, na około 5% – 10% wartości nieruchomości (czyli kwoty w tym wypadku mogły być o wiele większe niż wyżej opisane. Warto podkreślić, że przepisy ustawy deweloperskiej nie wykluczają możliwości zawierania umów rezerwacyjnych. Jednak nie może to prowadzić do obejścia przepisów tej ustawy. Warto wspomnieć, że każda umowa podpisywana przez dewelopera z klientem, w tym także umowy rezerwacyjne, podlegają ocenie pod kątem stosowania niedozwolonych klauzul umownych. Na koniec obowiązkowo trzeba podkreślić, że pieniądze wpłacane przez klientów deweloperom tytułem umowy rezerwacyjnej nie są objęte ochroną, jaką przewiduje ustawa deweloperska dla umów sprzedaży nieruchomości. Dlatego warto w umowie rezerwacyjnej należy precyzyjnie zapisać prawa i obowiązki stron oraz określić kwestię zwrotu pieniędzy za zarezerwowane mieszkanie w wypadku niepodpisania w dalszej kolejności umowy deweloperskiej.


Masz pytanie albo szukasz dokładniejszej odpowiedzi? Skontaktuj się z nami


Zapisz się do newslettera