Flipping nieruchomości – część pierwsza

Niniejszy artykuł należy zacząć od wytłumaczenia pojęcia flippingu nieruchomości, a jest to ni mniej ni więcej jak tylko zakup nieruchomości w celu szybkiego zwiększenia jej wartości, po czym sprzedanie jej z zyskiem. Powiększanie wartości nieruchomości, najczęściej mieszkania, zakupionego w celach flippingu odbywa się poprzez generalny remont takiego lokalu, lub zmianę jego przestrzeni wewnętrznej, celem uatrakcyjnienia jej w oczach potencjalnego nabywcy (np. poprzez wyburzenie ścianki działowej i utworzenie z kuchni i salonu obszernej i mądrze urządzonej kuchniojadalni). Celem osoby zajmującej się flippingiem nieruchomości jest oczywiście jak największy zysk na sprzedaży każdej takiej nieruchomości. Aby go zmaksymalizować, osoby te przy kupnie nieruchomości kierują się kilkoma zasadami. Po pierwsze, szukają one „okazji” na rynku, czyli mieszkań o lekko niedoszacowanej wartości. Po drugie atrakcyjnymi lokalami dla flipperów są takie, które wymagają generalnego remontu, lub ich wnętrze jest w bardzo złym stanie. Pomaga to przy szacunkowym zaniżaniu wartości nieruchomości przy wycenie jego kupna.

Część druga artykułu znajduje się pod adresem: http://bezpiecznyzakupnieruchomosci.pl/blog/flipping-nieruchomo%C5%9Bci-%E2%80%93-cz%C4%99%C5%9B%C4%87-druga.html


Masz pytanie albo szukasz dokładniejszej odpowiedzi? Skontaktuj się z nami


Zapisz się do newslettera