Czym skutkuje odstąpienie od umowy przedwstępnej? – część pierwsza

Umowa przedwstępna jest umową, w której jedna lub obie strony zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy, której ważność zależy od tego, czy właśnie w umowie przedwstępnej zawarte zostaną jej istotne postanowienia. Oznacza to, że jeśli nabywca zawiera umowę przedwstępną sprzedaży mieszkania, muszą się w niej znaleźć wszystkie istotne elementy, takie jak określenie, jakie mieszkanie podlega sprzedaży, jaka jest jego cena, itd. Ważnym aspektem jest również to, że strony umowy przedwstępnej mogą do niej wprowadzić dodatkowe postanowienia, których niewykonanie będzie dawało prawo odstąpienia od dokonania umowy przyrzeczonej, choć nie muszą tego robić. Należy pamiętać, że umowa przyrzeczona nie może zostać opatrzona w umowie przedwstępnej warunkiem, jest ona bowiem wtedy nieważna. Generalnie sporządzenie umowy przedwstępnej ma na celu ochronę interesu obu stron oraz zapewnienie bezpieczeństwa transakcji. W przypadku gdy w umowie przedwstępnej zostały określone warunki, pod którymi strony mogą odstąpić od obowiązku podpisania umowy przyrzeczonej, wraz z przewidzianym na to terminem oraz konsekwencjami sprawa jest prosta, bowiem w takim wypadku należy po prostu postępować zgodnie z wytycznymi zawartymi w tej umowie. 

Część druga artykułu znajduje się pod adresem: http://bezpiecznyzakupnieruchomosci.pl/blog/czym-skutkuje-odst%C4%85pienie-od-umowy-przedwst%C4%99pnej-%E2%80%93-cz%C4%99%C5%9B%C4%87-druga.html


Masz pytanie albo szukasz dokładniejszej odpowiedzi? Skontaktuj się z nami


Zapisz się do newslettera