Czym skutkuje odstąpienie od umowy przedwstępnej? – część druga

Część pierwsza artykułu znajduje się pod adresem: http://bezpiecznyzakupnieruchomosci.pl/blog/czym-skutkuje-odst%C4%85pienie-od-umowy-przedwst%C4%99pnej-%E2%80%93-cz%C4%99%C5%9B%C4%87-pierwsza.html

Nadto, warto wiedzieć, iż umowa przedwstępna sporządzona w formie aktu notarialnego rodzi nie tylko roszczenie odszkodowawcze ale również roszczenie o zawarcie umowy przyrzeczonej, a tylko od uprawnionego zależy, jaką formę dochodzenia swoich praw wybierze. Normalnie, to znaczy jeżeli w umowie nie zostaną zawarte dodatkowe regulacje, to odszkodowanie możliwe jest do uzyskania dla strony przeciwnej za zerwanie umowy przedwstępnej ograniczone tylko do ujemnego interesu umownego. Tymi odmiennymi regulacjami, które strony wprowadzają do umowy mogą być zadatek, bądź też kary umowne. W obu przypadkach jest to znów ściśle określony tryb dochodzenia swoich praw przez uprawnionego. Czym jednak jest szkoda ograniczona do ujemnego interesu umownego? To najogólniej mówiąc szkoda, która dotyczy spraw majątkowych, których strona nie miałaby, gdyby nie zawarła umowy przedwstępnej, takich jak np. koszty negocjacji, dojazdów, pomocy prawnej, czy utraconego zarobku. Bardzo ważne jest, aby pamiętać, że roszczenia z umowy przedwstępnej przedawniają się z upływem roku od dnia, w którym umowa przyrzeczona miała być zawarta, zaś w przypadku gdy spór trafi przed oblicze sądu, a ten oddali żądanie zawarcia umowy przyrzeczonej, roszczenia przedawniają się z upływem roku od dnia, w którym orzeczenie stało się prawomocne.


Masz pytanie albo szukasz dokładniejszej odpowiedzi? Skontaktuj się z nami


Zapisz się do newslettera