Czym jest bezumowne korzystanie z nieruchomości? – część trzecia

Część druga artykułu znajduje się pod adresem: http://bezpiecznyzakupnieruchomosci.pl/blog/czym-jest-bezumowne-korzystanie-z-nieruchomo%C5%9Bci-%E2%80%93-cz%C4%99%C5%9B%C4%87-druga.html

Aby określić wysokość wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości należy obliczyć jej wartość na bazie czynszów dzierżawnych, dla nieruchomości podobnych. Istotą takiego działania jest chęć określenia utraconych pożytków jakie właściciel mógłby uzyskać z dzierżawy podobnego obszaru gruntu. Ważna jest również ingerencja elementów infrastruktury w możliwość swobodnego zagospodarowania zajętej nieruchomości, szczególnie, w przypadku infrastruktury znajdującej się ponad poziomem gruntu (jak na przykład sieci energetyczne). Powyższy przykład dobitnie wskazuje, iż obecność infrastruktury może w bezpośredni sposób naruszać sposób egzekwowania prawa własności. Kolejnym istotnym czynnikiem, który wpłynie na wysokość wynagrodzenia jest przeznaczenie nieruchomości. Ograniczenie prawa korzystania z nieruchomości będzie wycenione na znacznie wyższym poziomie na gruntach wyznaczonych pod zabudowę, niż na nieużytkach. Dla właściciela gruntu, który stara się o wynagrodzenie ważny jest termin przedawnienia roszczenia. Według kodeksu cywilnego roszczenie jest przedawnione po okresie 10 lat, jednakże w przypadku roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej termin ten skraca się do nawet 3 lat.


Masz pytanie albo szukasz dokładniejszej odpowiedzi? Skontaktuj się z nami


Zapisz się do newslettera