Czym jest bezumowne korzystanie z nieruchomości? – część pierwsza

Zaczynając ten artykuł, należy w pierwszej kolejności odpowiedzieć na pytanie, czym jest bezumowne korzystanie z nieruchomości? To zjawisko, które wiąże się z użytkowaniem nieruchomości bez posiadania do tego żadnej podstawy prawnej, pomimo, że inna osoba jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości. Bezumowne korzystanie z nieruchomości często przejawia się w postaci zajęcia nieruchomości przez przedsiębiorstwa zajmujące się instalacją na terenie danej nieruchomości elementów  infrastruktury technicznej. Nie raz w zdarzało się, iż przedsiębiorstwa przesyłowe umieszczając na obszarze danej nieruchomości elementy sieci gazowych czy energetycznych nie ubiegały się o formalne uprawomocnienie takiego działania, a właściwe „zezwolenie” do instalacja tego typu urządzeń zdobywały zwykle za ustną zgodą właściciela. Dochodziło również do sytuacji, w których zajęcie nieruchomości odbywało się nawet mimo sprzeciwu właściciela. Tego typu stan wynikał z tego, iż przepisy prawa nie regulowały w stosowny sposób możliwości korzystania z nieruchomości dla podobnych celów. Koniec końców ustawodawca rozwiązał tą kwestię, jednakże niektórzy właściciele tego typu zajętych nieruchomości do dziś nie zdają sobie sprawy z możliwości dochodzenia swoich praw z tego tytułu.

Część druga artykułu znajduje się pod adresem:


Masz pytanie albo szukasz dokładniejszej odpowiedzi? Skontaktuj się z nami


Zapisz się do newslettera