Czym jest bezumowne korzystanie z nieruchomości? – część druga

Część pierwsza artykułu znajduje się pod adresem: http://bezpiecznyzakupnieruchomosci.pl/blog/czym-jest-bezumowne-korzystanie-z-nieruchomo%C5%9Bci-%E2%80%93-cz%C4%99%C5%9B%C4%87-pierwsza.html

Obecnie kwestie bezumownego korzystania z nieruchomości zostały konkretnie opisane w kodeksie cywilnym oraz oraz wypracowane w doktrynie poprzez orzeczenia sądów. Obecnie kodes cywilny stanowi, iż od chwili, w której samoistny posiadacz w dobrej wierze dowiedział się o wytoczeniu przeciwko niemu powództwa o wydanie rzeczy, jest on obowiązany do wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy i jest odpowiedzialny za jej zużycie, pogorszenie lub utratę, chyba że pogorszenie lub utrata nastąpiła bez jego winy. Obowiązany jest zwrócić pobrane od powyższej chwili pożytki, których nie zużył, jak również uiścić wartość tych, które zużył. Ważne jest, aby pamiętać, że jeżeli elementy infrastruktury technicznej zostały umieszczonej na obszarze nieruchomości bez zgody właściciela, stanowi to podstawę do żądania zapłaty za bezumowne korzystanie z nieruchomości. Właściciel powinien wówczas skierować odpowiedni wniosek do danego przedsiębiorstwa, które doprowadziło do powstania takiego stanu przeczy. Wysokość wynagrodzenia zostanie określona zazwyczaj przez rzeczoznawcę majątkowego, którego wycena będzie stanowić podstawę do ustalenia wielkości roszczenia.

Część trzecia artykułu znajduje się pod adresem: http://bezpiecznyzakupnieruchomosci.pl/blog/czym-jest-bezumowne-korzystanie-z-nieruchomo%C5%9Bci-%E2%80%93-cz%C4%99%C5%9B%C4%87-trzecia.html


Masz pytanie albo szukasz dokładniejszej odpowiedzi? Skontaktuj się z nami


Zapisz się do newslettera