Czy deweloper może pozbawić kupującego prawa odstąpienia od umowy? – część pierwsza

Odpowiedź na pytanie będące tytułem niniejszego artykułu wydaje się być prosta – deweloper nie może pozbawić kupującego prawa odstąpienia od umowy zakupu nieruchomości. Dlaczego więc tego typu temat wymaga osobnych rozważań? Okazuje się, że deweloperzy potrafią zamieszczać w swoich umowach sprzedaży nieruchomości klauzule niedozwolone, którymi próbują ograniczyć możliwość odstąpienia od umowy przez nabywcę, lub w ogóle pozbawić go tego prawa. Oczywiście, klauzul tych nie powinno się zamieszczać w umowach sprzedaży nieruchomości, a Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów za takie praktyki może nałożyć na dewelopera karę. Czym bowiem są niedozwolone klauzule umowne? Niedozwolone klauzule umowne są to postanowienia umowy, podpisywanej z nabywcą, które nie są z nim uzgodnione indywidualnie i które rażąco naruszają jego interesy, a w konsekwencji – nie są dla niego wiążące. Nieuzgodnione są te postanowienia umowy, na których treść nabywca nie miał rzeczywistego wpływu.

Część druga artykułu znajduje się pod adresem: http://bezpiecznyzakupnieruchomosci.pl/blog/czy-deweloper-mo%C5%BCe-pozbawi%C4%87-kupuj%C4%85cego-prawa-odst%C4%85pienia-od-umowy-%E2%80%93-cz%C4%99%C5%9B%C4%87-druga.html


Masz pytanie albo szukasz dokładniejszej odpowiedzi? Skontaktuj się z nami


Zapisz się do newslettera