Czy deweloper może pozbawić kupującego prawa odstąpienia od umowy? – część druga

Część pierwsza artykułu znajduje się pod adresem: http://bezpiecznyzakupnieruchomosci.pl/blog/czy-deweloper-mo%C5%BCe-pozbawi%C4%87-kupuj%C4%85cego-prawa-odst%C4%85pienia-od-umowy-%E2%80%93-cz%C4%99%C5%9B%C4%87-pierwsza.html

Nie wolno stosować także postanowień, z którymi klient nie miał możliwości zapoznać się przed podpisaniem umowy. Deweloper nie może również w sposób jednostronny zmieniać umowy bez ważnej przyczyny w niej określonej. Jeżeli deweloper podwyższy cenę za mieszkanie po podpisaniu umowy z klientem, konsument musi mieć prawo odstąpienia od umowy. Zapis umowy, który go takiego prawa pozbawia jest również klauzulą niedozwoloną. Ostatnia kwestia jest o tyle istotna, że deweloperzy często zastrzegają w swoich umowach, iż cena nabywanej nieruchomości może ulec zmianie w przyszłości. Choć brzmi to dziwnie, taka praktyka jest racjonalna, bowiem deweloper zabezpiecza się takim sposobem np. przed wzrostem stawki podatku VAT w trakcie realizacji inwestycji. Warunkiem legalności takich działań jest  jednak możliwość nabywcy odstąpienia od umowy zakupu nieruchomości, a nie każdy deweloper zezwala na takie rozwiązanie.


Masz pytanie albo szukasz dokładniejszej odpowiedzi? Skontaktuj się z nami


Zapisz się do newslettera