Co zrobić, gdy zakupi się nieruchomość z wadą prawną? – część pierwsza

Zakup nieruchomości na rynku wtórnym wymaga szczególnie uważnej analizy treści księgi wieczystej nieruchomości. W księgach posiadających cztery działy, w dziale pierwszym i drugim ujęte są wpisy dotyczące oznaczenia nieruchomości oraz wpisy związane jej własnością. Dział trzeci oraz czwarty przeznaczony jest na wpisy dotyczące ograniczonych praw rzeczowych, do których zalicza się użytkowanie, służebność, zastaw oraz hipoteka. Księgi wieczyste są jawne dla każdego, a ich istotą jest domniemanie, że wpisane w nich prawa (dane) są zgodne z rzeczywistym stanem prawnym danej nieruchomości, czyli tak zwana rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych. W przypadku nieruchomości z wadą prawną mamy do czynienia wtedy, gdy sprzedawca nie był jej właścicielem oraz w sytuacji, gdy była obciążana prawem lub prawami osób trzecich. Dla takich praw zalicza się wspomniane wyżej ograniczone prawa rzeczowe, a także prawa wynikające z umów najmu lub dzierżawy. Gdy w księdze wieczystej nie ujawniono ograniczonych praw rzeczowych ustanowionych na rzecz określonych podmiotów to oznacza, iż uprawnieni z nich nie będą mogli się powoływać na ich posiadanie. W takim przypadku treść księgi rozstrzyga na korzyść nabywcy nieruchomości, jeżeli sprzedawcą był jej właściciel.

Część druga wpisu znajduje się pod adresem: http://bezpiecznyzakupnieruchomosci.pl/blog/co-zrobi%C4%87,-gdy-zakupi-si%C4%99-nieruchomo%C5%9B%C4%87-z-wad%C4%85-prawn%C4%85-%E2%80%93-cz%C4%99%C5%9B%C4%87-druga.html


Masz pytanie albo szukasz dokładniejszej odpowiedzi? Skontaktuj się z nami


Zapisz się do newslettera