Co zrobić, gdy zakupi się nieruchomość z wadą prawną? – część druga

Część pierwsza wpisu znajduje się pod adresem: http://bezpiecznyzakupnieruchomosci.pl/blog/co-zrobi%C4%87,-gdy-zakupi-si%C4%99-nieruchomo%C5%9B%C4%87-z-wad%C4%85-prawn%C4%85-%E2%80%93-cz%C4%99%C5%9B%C4%87-pierwsza.html

Oznacza to, że swoje ewentualne prawa do nieruchomości będą musiały udowodnić te podmioty, które nie wpisały ich do księgi wieczystej. Inaczej jednak kształtuje się sytuacja w przypadku nieruchomości obciążonej najmem lub dzierżawą. W przypadku tego typu umów nie jest wymagane ujawnianie ich w księgach wieczystych. Ważne natomiast jest to, że nabywca nieruchomości z mocy prawa wstępuje w stosunek najmu lub dzierżawy, który można wypowiedzieć, jednak z zachowaniem ustawowych terminów.  Ciężko jest odpowiedzieć na pytanie w jaki sposób można się obronić lub zabezpieczyć przed zakupem nieruchomości obciążonej wadą prawną, lecz najlepszym sposobem wydaje się zawarcie odpowiedniego oświadczenia sprzedawcy w umowie sprzedaży nieruchomości. Jest to istotne z tego względu, że akt notarialny sporządzony na okoliczność transakcji ma dużą doniosłość prawną, ponieważ z chwilą zawarcia umowy przenosi jej własność. Jeżeli więc sprzedawcą będzie właściciel nieruchomości, to obroną przed skutkami takiej wady jest dochodzenie odszkodowania od sprzedawcy, poprzez wezwanie go do naprawienia całej szkody. Gdy sprzedawca nie spełni żądania kupującego z własnej woli, wówczas należy wejść przeciwko niemu na drogę sądową. W skrajnych przypadkach możliwe jest również cofnięcie oświadczenia woli kupującego o nabyciu nieruchomości, co da się uczynić na drodze sądowej.


Masz pytanie albo szukasz dokładniejszej odpowiedzi? Skontaktuj się z nami


Zapisz się do newslettera