Co zrobić, gdy odbierzemy mieszkanie od dewelopera z usterką? - część pierwsza

Jeśli mieszkanie, które zostało kupione od dewelopra jest jeszcze na gwarancji, a usterki pojawiły się nie z winy nabywcy, to właściciel prawo do żądania bezpłatnego usunięcia pojawiających się wad na koszt sprzedającego mieszkanie. Zobowiązuje go do tego odpowiedzialność z tytułu rękojmi. Gwarantują to przepisy kodeksu cywilnego i ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Rękojmia obowiązuje przez pięć lat od momentu odbioru mieszkania zakończonego spisaniem protokołu przez obie zainteresowane strony. Najczęstszymi usterkami w nowo kupowanych od deweloperow mieszkaniach w pierwszych miesiącach użytkowania są np. pękające tynki, zacieki z dachu oraz pleśń. Jeśli nabywca zauważy jakiekolwiek nieprawidłowości, powinien je jak najszybciej zgłosić na piśmie deweloperowi. Cały proces uznania usterki oraz jej naprawa może potrwać parę miesięcy, a czas rękojmi upływa. Deweloper ma obowiązek zareagować na każde zgłoszenie. Przed uznaniem usterki w mieszkaniu razem z właścicielem spotykają się przedstawiciel dewelopera oraz wykonawca prac, których dotyczy problem. Wspólnie tworzą komisję. Na miejscu sporządzany jest protokół, w którym dokładnie opisywana jest usterka . W dokumencie zostaje także wpisany termin wykonania naprawy. 
Część druga znajduje się pod adresem: http://bezpiecznyzakupnieruchomosci.pl/blog/co-zrobi%C4%87,-gdy-odbierzemy-mieszkanie-od-dewelopera-z-usterk%C4%85-cz%C4%99%C5%9B%C4%87-druga.html


Masz pytanie albo szukasz dokładniejszej odpowiedzi? Skontaktuj się z nami


Zapisz się do newslettera