Co to jest i jak uzyskać wypis i wyrys z rejestru gruntów? – część pierwsza

Wypis i wyrys z ewidencji gruntów jest niezbędnym dokumentem przy takich czynnościach jak na przykład zakładanie księgi wieczystej, czy zawieranie umowy notarialnej sprzedaży działki. Uprawnieni do uzyskania wypisu i wyrysu z ewidencji są właściciel nieruchomości, lecz także osoba, która ma prawo zarządzać nieruchomością, bądź też osoba lub przedsiębiorstwo, które ma prawne powody uzyskania takiego dokumentu. Wniosek o wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków należy złożyć w starostwie powiatowym właściwym miejscowo dla działki lub działek, które leżą w obszarze zainteresowań osoby starającej się o te dokumenty, a w przypadku dużych miast na prawach powiatu - wniosek należy złożyć w wydziale zajmującym się geodezją i katastrem urzędu miejskiego. Wniosek trzeba złożyć na dedykowanym formularzu, który jest dostępny w wydziale geodezji, lecz często także na stronie internetowej danego urzędu. Wniosek można złożyć także poprzez internet za pośrednictwem platformy ePUAP, jednakże do dokonania takiej czynności potrzebny jest profil zaufany.

Część druga artykułu znajduje się pod adresem: http://bezpiecznyzakupnieruchomosci.pl/blog/co-to-jest-i-jak-uzyska%C4%87-wypis-i-wyrys-z-rejestru-grunt%C3%B3w-%E2%80%93-cz%C4%99%C5%9B%C4%87-druga.html


Masz pytanie albo szukasz dokładniejszej odpowiedzi? Skontaktuj się z nami


Zapisz się do newslettera