Co to jest i jak uzyskać wypis i wyrys z rejestru gruntów? – część druga

Część pierwsza artykułu znajduje się pod adresem: http://bezpiecznyzakupnieruchomosci.pl/blog/co-to-jest-i-jak-uzyska%C4%87-wypis-i-wyrys-z-rejestru-grunt%C3%B3w-%E2%80%93-cz%C4%99%C5%9B%C4%87-pierwsza.html

Aby wnioskować o wypis i wyrys z ewidencji gruntów należy znać numer ewidencyjny działki. Można go znaleźć w księdze wieczystej danej nieruchomości (jeśli jest założona) albo w notarialnej umowie kupna. Jeśli zainteresowany nie ma dostępu ani do księgi wieczystej, ani do umowy notarialnej, wówczas numer działki można uzyskać w wydziale geodezji starostwa powiatowego (lub w stosownym wydziale urzędu miejskiego). Aby skutecznie złożyć wniosek, należy go uzasadnić, a mianowicie określić do czego jest wnioskującemu wypis i/lub wyrys potrzebny. Wypis i wyrys może być potrzebny do takich czynności jak postępowanie w sądzie, założenie księgi wieczystej czy aktu notarialnego sprzedaży. Należy pamiętać, by swoje uzasadnienie uwiarygodnić dołączonym dokumentem, np. o postępowaniu sądowym, jednakże wymóg wskazania interesu prawnego nie dotyczy właścicieli, współwłaścicieli oraz innych osób widniejących w operacie ewidencji gruntów do nieruchomości objętej wnioskiem. Jeśli wniosek składany jest przez pełnomocnika musi on dołączyć pisemne umocowanie do tej czynności wraz z dowodem uiszczenia 17 zł opłaty za pełnomocnictwo. Opłata za uzyskanie wypisu i wyrysu to 140 zł za elektroniczną wersję wypisu i wyrysu, natomiast za wydruki należy zapłacić 150 zł.


Masz pytanie albo szukasz dokładniejszej odpowiedzi? Skontaktuj się z nami


Zapisz się do newslettera