Zniesienie współwłasności nieruchomości

Współwłasność nieruchomości to sytuacja, w której własność danej nieruchomości przysługuje niepodzielnie kilku osobom. W momencie, gdy taka sytuacja nie pasuje któremuś z współwłaścicieli prawo dopuszcza możliwość jej zniesienia przez każdego z nich. Zniesienie współwłasności nieruchomości może nastąpić w sposób dwojaki – bądź to przez umowę sporządzoną przez notariusza, bądź też na drodze postępowania sądowego. W pierwszym przypadku, notariusz sporządza akt notarialny, który podpisują wszyscy współwłaściciele nieruchomości. Gdy sytuacja jest jednak bardziej skomplikowana i wśród współwłaścicieli nie ma zgody na zniesienie współwłasności, trzeba wejść na drogę sądową, poprzez złożenie stosownego wniosku do właściwego dla położenia nieruchomości sądu.


Masz pytanie albo szukasz dokładniejszej odpowiedzi? Skontaktuj się z nami


Zapisz się do newslettera