Zakup nieruchomości przez pełnomocnika

Zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie Cywilnym jest możliwe, żeby dokonać zakupu nieruchomości, bądź dokonywać innych czynności (takich jak zawarcie umowy deweloperskiej) przez pełnomocnika. Takim pełnomocnikiem może zostać właściwie każdy, bowiem osoba ta nie musi nawet posiadać pełnej zdolności do czynności prawnych. Niemniej jednak, zakup nieruchomości jest na tyle poważną transakcją, iż decydując się na jej zakup przez pełnomocnika należałoby wybrać osobę, która posiada wiedzę w zakresie przeprowadzania takich operacji.

Wyznaczając pełnomocnika do zakupu nieruchomości nie trzeba się ograniczać do jednej osoby, bowiem dopuszczona jest większa ilość pełnomocników. W takiej sytuacji należy jednak, podczas udzielania im pełnomocnictwa, ustalić czy jest to pełnomocnictwo łączne (takie, które jest skuteczne tylko gdy pełnomocnicy działają wspólnie), bądź samoistne (każdy z pełnomocników może występować samodzielnie). Warto także przemyśleć zawarcie możliwości udzielania substytucji przez pełnomocnika (czyli dalszego pełnomocnictwa). Bardzo ważna jest również forma zawarcia pełnomocnictwa, która musi odpowiadać formie zawarcia czynności przez pełnomocnika (np. przy umowie deweloperskiej, konieczne będzie zawarcie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego).


Masz pytanie albo szukasz dokładniejszej odpowiedzi? Skontaktuj się z nami


Zapisz się do newslettera