Zagrożenia występujące przy zakupie działki – część trzecia

Część druga artykułu znajduje się pod adresem: http://bezpiecznyzakupnieruchomosci.pl/blog/zagro%C5%BCenia-wyst%C4%99puj%C4%85ce-przy-zakupie-dzia%C5%82ki-%E2%80%93-cz%C4%99%C5%9B%C4%87-druga.html

Kolejną kategorią zagrożeń czekających na potencjalnego nabywcę są zagrożenia geologiczne oraz dotyczące położenia działki. Dotyczą one np. tego, czy działka jest położona na terenie zalewowym. Brak dokonania takich ustaleń może okazać się fatalny w skutkach, bowiem po pierwsze, właściciel takiej nieruchomości jest zagrożony powodzią, a gdy takowa nadejdzie ubezpieczyciel może nawet odmówić wypłaty odszkodowania z tytułu samego ulokowania nieruchomości. W przypadku chęci budowy domu na danej działce ważne jest również to, aby sprawdzić grunt działki, tzn. dowiedzieć się, czy nie znajdują się na niej osuwiska bądź kurzawki, które mogą spowodować ogromny wzrost kosztów budowy domu, lub nawet potencjalnie uczynić działkę niemożliwą do zabudowy.

Jak widać ilość zagrożeń związanych z zakupem działki jest duża, dlatego warto przed zakupem dokonać jej pełnej analizy, aby się przed nimi uchronić. Ze względu na obszerny charakter tematyki, trzy części niniejszego artykułu nie poruszyły zagrożeń związanych ze stanem prawnym działki, dlatego zachęcamy do lektury innych artykułów na naszym blogu.


Masz pytanie albo szukasz dokładniejszej odpowiedzi? Skontaktuj się z nami


Zapisz się do newslettera