Zagrożenia przy zakupie mieszkania z rynku wtórnego – część trzecia

Część drugą artykułu można znaleźć pod adresem: http://bezpiecznyzakupnieruchomosci.pl/blog/zagro%C5%BCenia-przy-zakupie-mieszkania-z-rynku-wt%C3%B3rnego-%E2%80%93-cz%C4%99%C5%9B%C4%87-druga.html

Zagrożenia związane z zakupem nie muszą dotyczyć jednak tylko nieruchomości oraz sprzedającego w opisanym już powyżej zakresie. Może się bowiem zdarzyć sytuacja, gdzie nabywca uprzednio wpłaciwszy zaliczkę jest już pewien, że zakupi mieszkanie, w banku będzie już trwała procedura udzielania kredytu, po czyn nagle okaże się, że mieszkanie zostało już sprzedane komuś innemu. Zaliczka nie pełni bowiem funkcji gwarancyjnej dla zakupu nieruchomości, dlatego też warto, aby decydując się na zakup mieszkania podpisać ze sprzedającym umowę przedwstępną, najlepiej w formie notarialnej, która zamiast zaliczki obwarowana będzie zadatkiem. Nie jest to najtańsze rozwiązanie, jednak najbezpieczniejsze dla nabywcy, bowiem w razie niewywiązania się przez sprzedającego z postanowień umowy, musi on zwrócić kupującemu podwójną wartość zadatku, a na dodatek umowa zawarta w takiej formie uprawnia nabywcę do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej na drodze sądowej.


Masz pytanie albo szukasz dokładniejszej odpowiedzi? Skontaktuj się z nami


Zapisz się do newslettera