umowa przedwstępna - wzór (szablon), czy „szyta na miarę”?

Wzór umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości

Zawieranie umów przedwstępnych sprzedaży nieruchomości jest powszechną praktyką, która ma zapewnić obu stronom bezpieczeństwo rozciągniętej w czasie transakcji. Forma i treść tych umów zależą od wzajemnych uzgodnień stron. Wzory umów przedwstępnych sprzedaży nieruchomości są obecnie powszechnie dostępne i często zawierają wiele mniej lub bardziej poprawnych zapisów. Czy warto z nich korzystać? Czy powielane wzory są wystarczającym zabezpieczeniem zawieranej transakcji?

Szablony umów przedwstępnych, zawierające podstawowe zapisy o zobowiązaniu stron do zawarcia umowy przyrzeczonej, często pomijają bardzo istotne kwestie lub w bardzo ogólny sposób opisują prawa i obowiązki stron. Skutkiem tego typu zapisów są wątpliwości obu stron dotyczące np. terminu zawarcia umowy sprzedaży czy ewentualnego wykreślenia hipoteki obciążającej nabywaną nieruchomość. Może to ostatecznie doprowadzić do zaniechania nabycia nieruchomości lub wzajemnych roszczeń finansowych. 

Umowa przedwstępna „szyta na miarę“

Umowa przedwstępna dostosowana do indywidualnej sytuacji stron, w szczególności  w zakresie stanu prawnego nieruchomości czy sposobu finansowania zakupu, w nieporównywalnie większym stopniu zwiększa szanse na bezpieczne przeprowadzenie tej transakcji. Precyzyjne określenie terminu zawarcia umowy przyrzeczonej, czy zawarcie jej pod warunkiem wykonania określonych czynności przez sprzedającego, daje obu stronom dokładne wytyczne co do wzajemnych praw i obowiązków, zmniejszając tym samym pole do ewentualnych sporów i nieporozumień. Warto więc poświęcić czas i środki finansowe na to, aby nasza umowa przedwstępna była napisana „na miarę” naszych potrzeb. Może to nas uchronić przed nieudaną transakcją i poniesieniem znacznych kosztów finansowych z tym związanych. 

Czy warto korzystać z szablonów umów przedwstępnych przy zakupie
lub sprzedaży nieruchomości? Dowiedz się!

Masz pytanie albo szukasz dokładniejszej odpowiedzi? Skontaktuj się z nami


Zapisz się do newslettera