W jakim celu wykonuje się badania geotechniczne pod obiekty budowlane?

Każda inwestycja budowlana powinna być poprzedzona badaniami geotechnicznymi. Wyniki badań uzyskane w trakcie robót geotechnicznych pozwalają na zaprojektowanie optymalnego sposobu posadowienia obiektu budowlanego, co w dalszej perspektywie gwarantuje jego stabilność i przedłużenie okresu jego eksploatacji. Właściwy sposób posadowienia pozwoli uniknąć dodatkowych kosztów w przyszłości związanych z nierównomiernym osiadaniem, pękaniem czy innymi uszkodzeniami. Koszty badań geotechnicznych są niewielkie w porównaniu do całej inwestycji, a często przynoszą wymierne korzyści. W przypadku występowania gruntów słabonośnych lub nasypowych pozwalają na określenie zasięgu ich występowania. Pozwalają określić poziom zwierciadła wód gruntowych, którego wysoki stan może stanowić problem przy realizacji inwestycji.


Masz pytanie albo szukasz dokładniejszej odpowiedzi? Skontaktuj się z nami


Zapisz się do newslettera