Własność a użytkowanie wieczyste – jakie są różnice?

Choć z pozoru te dwie instytucje prawne mogą wydawać się podobne, są to tak naprawdę dwie zupełnie różne formy „posiadania” nieruchomości. Słowo posiadania zostało ujęte w cudzysłów, bowiem choć faktycznie będąc użytkownikiem wieczystym jest się w posiadaniu nieruchomości, to nie jest się jej właścicielem. Użytkowanie wieczyste jest bowiem prawem rzeczowym stanowiącym, iż użytkownik może korzystać z nieruchomości w sposób określony w umowie, na okres do 99 lat. Umowa o użytkowaniu wieczystym może zostać wydłużona, lecz (pod określonymi warunkami) może również zostać wcześniej rozwiązana. Kolejną różnicą pomiędzy umową a własnością jest to, iż nieruchomościami podlegającymi umowie użytkowania wieczystego mogą być tylko grunty należące do Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego. Nadto, nieruchomości nabywane w drodze umowy użytkowania wieczystego mają niższą cenę rynkową, lecz należy pamiętać o tym, że po zrealizowaniu takiej umowy powstaje obowiązek płacenia czynszu na rzecz właściciela gruntu. Użytkowanie wieczyste zawsze musi być ujawnione w księdze wieczystej obok właściciela gruntu.

Własność zaś, to podstawowe prawo rzeczowe, które pozwala właścicielowi korzystać z rzeczy i rozporządzać nią z wyłączeniem innych osób. Co do zasady własność jest prawem niegasnącym wraz z upływem czasu.


Masz pytanie albo szukasz dokładniejszej odpowiedzi? Skontaktuj się z nami


Zapisz się do newslettera