Umowa rezerwacyjna

Zakup mieszkania na rynku pierwotnym od dewelopera jest często dokonywany na tak wczesnym etapie, iż nie jest jeszcze możliwe zawarcie umowy deweloperskiej. Powszechnie stosowaną praktyką w takiej sytuacji jest zawarcie z deweloperem tzw. umowy rezerwacyjnej, polegającej na wstępnym określeniu warunków kupna konkretnej nieruchomości. Zawartość takiej umowy nie jest jednakże uregulowana żadną ustawą, dlatego należy zwracać szczególną uwagę na treść zawieranej umowy rezerwacyjnej, aby uniknąć niekorzystnych dla kupującego postanowień, które mógł do niej wprowadzić deweloper. Po pierwsze należy sprawdzić, czy w umowie został konkretnie opisany przedmiot rezerwacji – mieszkanie, garaż, miejsce postojowe, czy komórka lokatorska oraz miesięczny koszt ich utrzymania po odbiorze mieszkania (jeżeli deweloper jest użytkownikiem wieczystym gruntu, a nie właścicielem). Po drugie, umowa rezerwacyjna nie powinna zawierać  kar umownych dla kupującego za odstąpienie od tej umowy, ani klauzuli o odstępnym za zerwanie umowy. Warto też zwrócić uwagę, czy rezerwujący i deweloper umawiając się na wpłacenie na rzecz dewelopera zaliczki czy zadatku?

Powyższe elementy nie wyczerpują oczywiście w pełni niniejszego tematu. Każda umowa rezerwacyjna, której relewantność jest czasami pomijana, powinna zostać szczegółowo przeanalizowana przez wyspecjalizowanego prawnika.


Masz pytanie albo szukasz dokładniejszej odpowiedzi? Skontaktuj się z nami


Zapisz się do newslettera