Umowa dożywocia

UMOWA DOŻYWOCIA

W przypadku gdy mamy do czynienia z umowa dożywocia właściciel nieruchomości zobowiązuje się do zbycia prawa własności w zamian za dożywotnie utrzymanie. W większości przypadków, tego rodzaju umowy przewidują, że zbywcy będzie przysługiwało prawo dożywotniego zamieszkania w danej nieruchomości.

Z punktu widzenia przyszłego nabywcy tak obciążonej nieruchomości najistotniejsze jest, że prawo dożywocia nie wygasa z chwilą przejścia prawa własności na nowego właściciela, gdyż obciąża ono samą nieruchomość.

Pamiętajmy też, że przeciwko prawu dożywocia nie działa rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych. 

Warto zatem przed zakupem nieruchomości dokładnie zweryfikować, czy interesująca nas nieruchomość nie została w ten sposób obciążona. Może się bowiem okazać, że wraz z prawem własności zyskaliśmy nowego lokatora.

 


Masz pytanie albo szukasz dokładniejszej odpowiedzi? Skontaktuj się z nami


Zapisz się do newslettera